Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги

Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules

Результати Проекту / Project results

Очікувані результату Проекту в цілому

 • Модернізовані законодавча, нормативна, процедурну та інфраструктурна основи Системи контролю державної допомоги України
 • Зміцнення адміністративної спроможності АМК України щодо впровадження та забезпечення виконання Закону про державну допомогу
 • АМКУ оперативно та функціонально виконує свої обов'язки відповідно до чинного законодавства
 • Повна прозорість державної допомоги
За компонентами:

Компонент 1 Підтримка інституалізації ефективної Системи контролю державної допомоги в Україні 

 • Методологія та проведення робіт з аналізу існуючої Системи контролю державної допомоги, що включатиме також секцію з рекомендаціями 
 • План впровадження з модернізації Системи контролю та надання державної допомоги, що пройшов обговорення та узгодження з АМК України 
 • Стадія впровадження Плану модернізації Системи контролю державної допомоги як в організації, що здійснює контроль державної допомоги, так і організаціях, що її надають.  
 • Специфікація та технічні вимоги комплексного IT-середовища для Системи контролю державної допомоги в Україні, для використання в організації, що здійснює контроль державної допомоги, та в організаціях, що її надають 
 • Детальний звіт з технічними Додатками про результати фази впровадження

Компонент 2 Підтримка роботи АМК України з конкретних кейсів та з питань законодавства в галузі державної допомоги 

 • Вивчення загального обсягу та змісту вторинного законодавства та основних принципів, необхідних для виконання Закону про державну допомогу
 • Розробка або зміна правил надання державної допомоги
 • Застосування основного відповідного законодавства ЄС щодо державної допомоги
 • Квартальні або річні робочі плани у сфері підтримки у розгляді справ
 • Річні звіти, в яких містяться деталі розглянутих справ, із зазначенням набутого досвіду та рекомендацій щодо оновлення Системи контролю державної допомоги

Компоненти 3 та 4: Інституційна спроможність, популяризація та промоція Проекту

 • Методологія функціонального аналізу (організаційна та функціональна) органів державної влади, відповідальних за державну допомогу (включаючи підрозділи моніторингу та звітності на різних рівнях державного управління), включаючи рекомендації щодо вдосконалення 
 • Функціональний огляд інституційної спроможності державних органів, відповідальних за державну допомогу, для виконання своїх юридичних зобов'язань на центральному та регіональному рівнях, включаючи рекомендації щодо вдосконалення
 • Навчання та навчальні поїздки
 • Комунікації та план промоції Проекту
 • Семінари, зустрічі, конференції, роздаткові матеріали тощо