Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги

Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules

6/14/2019

Семінар «Розрахунок розриву фінансування у справах про державну допомогу» / Workshop “Funding gap calculation in state aid cases”

14 червня  Естер Харгіта, старший експерт Проекту ЄС провела спеціальний семінар для Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги АМКУ на тему «Розрахунок розриву фінансування у справах про державну допомогу». Розрахунок розриву фінансування використовується в оцінці державної допомоги у галузі інфраструктури для забезпечення пропорційності допомоги (сума допомоги обмежується необхідним мінімумом). Мета такого розрахунку полягає в тому, щоб встановити, що б відбулося без втручання держави.


The Ad hoc workshop from Eszter Hargita, Senior Non-Key Expert of the EU Project, on “Funding gap calculation in state aid cases” was held on June 14 for the AMCU Department of Monitoring and Control of State Aid. Funding gap calculation is used in the State aid assessment of infrastructure cases to ensure proportionality of the aid (that the amount of aid is limited to the necessary minimum). The aim is to establish what would have happened without any State intervention.

Немає коментарів:

Дописати коментар