Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги

Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules

8/19/2019

Четверте засідання Робочої групи з питань застосуванняЗакону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» під час реалізації інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій (МФО) / Fourth meeting of the Working Group on the application of the Law of Ukraine on State Assistance in the Implementation of International Financial Institutions (IFIs) Investment Projects

Антимонопольний комітет України провів четверте засідання Робочої групи з питань застосування Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» під час реалізації інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій (МФО).

У нараді взяли участь представники МФО (ЄБРР, ЄІБ та НЕФКО), Міністерства фінансів України, Київської міської ради, Адміністрації морських портів України.

Під час зустрічі експерти Проекту SESAR представили два проекти документів, які слугуватимуть допоміжним інструментом як надавачам державної допомоги, так і МФО, а саме:
• Керівні принципи щодо розрахунку елементу допомоги (грошового еквівалента гранта) у випадках, коли допомога надається у формі гарантій;
• Рамкові положення державної допомоги у формі гарантій щодо проектів МФО

З метою досягнення взаємного розуміння всі учасники засідання мали можливість висловити свої зауваження / коментарі стосовно вищезазначених документів.
Крім того, після засідання всі зацікавлені сторони на двосторонній основі взяли участь у обговоренні з фахівцями АМКУ щодо конкретних повідомлень / справ про державну допомогу.
Результати засідання Робочої групи були вкрай позитивними.
У цьому контексті така інформаційно-роз'яснювальна робота в різних форматах залишається одним із головних пріоритетів у сфері державної допомоги.
Наступне засідання попередньо планується провести 13 вересня 2019 року.

The Antimonopoly Committee of Ukraine hosted the fourth meeting of the Working Group on the application of the Law of Ukraine on State Assistance in the Implementation of International Financial Institutions (IFIs) Investment Projects.
The meeting was attended by representatives of IFIs (EBRD, EIB and NEFCO), Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv City Council, Administration of Sea Ports of Ukraine.
During the meeting, the experts of the SESAR Project presented two draft documents, which will support both State aid grantors and IFIs, namely:

  • Guidelines concerning calculation of aid element (cash grant equivalent) in cases where aid is granted in the form of guarantees
  • Framework concerning State aid in the form of guarantees in relation to IFIs projects
With the aim of common understanding, all participants of the meeting had the chance to express their observations/comments as regards the abovementioned documents.
Moreover, after the meeting, all stakeholders engaged bilaterally in discussions with specialists of AMCU on specific notifications/cases on State aid.
The outcomes of the Working Group were very positive. 
In this context, such informational and explanatory work in various formats remains one of the main priorities in the State aid sphere.
Next meeting is preliminary planned to be held on September 13, 2019.

8/15/2019

Українська делегація відвідала Лієпайську спеціальну економічну зону / Ukrainian Deligation’s Experts visit Liepājā Special Economic Zone

8 серпня представники української делегації (до складу якої увішли представники АМКУ, МінЕнерго, МінІнфраструктури та Проекту SESAR) у супроводі пані Дасе Беркольде, директора департаменту контролю за державною допомогою Міністерства фінансів Латвійської Республіки, відвідали Лієпайську спеціальну економічну зону (далі - LSEZ) для обміну досвіду. Під час візиту сторони поділилися своїм досвідом з питань державної допомоги, включаючи вимоги щодо прозорості.

Як зазначила Даце Беркольде, Департамент контролю та моніторингу державної допомоги АМКУ  має добрі стосунки із Департаментом державної допомоги LSEZ. Враховуючи досвід адміністрації LSEZ, як уповноваженої установи щодо впровадження та моніторингу заходів державної допомоги у Латвії, програма візиту української делегації також передбачала зустрічі з адміністрацією LSEZ з метою вивчення цього досвіду.

Під час візиту гості ознайомилися з інструментами державної підтримки, які можна застосувати на території LSEZ, відвідали територію порту та аеропорту Лієпая, а також зустрілися з представником LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Park”.

5 серпня українська делегація відвідала Міністерство економіки Латвії та Центральний орган фінансів і підрядних організацій. Метою візиту було набуття досвіду з питань державної допомоги, вивчення кращих практик щодо питань контролю за державною допомогою в одній із держав-членів Європейського Союзу. Фоторепортаж про візит

On August 8, representatives of the Ukrainian Competition Authority, accompanied by Ms. Dace Berkolde, Director of the State Aid Control Department of the Ministry of Finance of the Republic of Latvia, visited the Liepaja Special Economic Zone (hereinafter - LSEZ) for an experience exchange visit. During the visit, the parties shared their expertise on State aid issues, including transparency requirements.
As noted by Dace Berkolde, the State Aid Control Department has a successful relationship with the LSEZ Department of State Aid. Given the experience of the LSEZ administration as a donor institution in implementing and monitoring State aid measures, the Ukrainian delegation's visit program also included meetings with the LSEZ administration so that representatives of the Ukrainian Competition Authority could benefit from the LSEZ administration's substantial experience and expertise.
During the visit, the guests were introduced to the support tools that can be applied in the territory of LSEZ, visited the territory of Liepaja port and airport, as well as met with the representative of LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks”.
The Ukrainian delegation visited Latvia already this year on August 5, meeting with the Latvian Ministry of Economy and the Central Finance and Contracting Authority. The purpose of the visit was to gain experience on state aid issues by acquiring good practice in State aid control issues in one of the European Union Member States. Photo gallery
https://liepaja-sez.lv/lv/media/jaunumi/424-ukrainas-delegacijas-pieredzes-apmainas-vizite-liepaja

7/16/2019

Cемінар «Попередня оцінка податкових схем державної допомоги: : Резюме та пропозиції - Попередня оцінка податкових схем державної допомоги» / Workshop Summary and proposals – Preliminary assessment on tax State aid schemes

16 липня 2019, в приміщенні АМКУ відбувся спеціалізований семінар в контексті інтеграції з ЄС на тему: " Попередня оцінка податкових програм державної допомоги: підсумки та пропозиції» для фахівців АМКУ, Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України.
Метою семінару є представлення результатів фінального звіту про оцінку податкових програм державної допомоги.
Доповідачем виступав Пітер Ставіцкі (Угорщина), старший неключовий експерт проекту ЄС.
Пітер Ставіцкі пояснив результати оцінки податкових програм державної допомоги: резюме та пропозиції щодо кроків, спрямованих на узгодження конкретних заходів.

Під час семінару були розглянуті питання, присвячені заходам, що містяться у Податковому та Митному Кодексах. Представники Міністерств брали участь у обговореннях.
Були розглянуті такі питання: форми податкових заходів; зміст звіту про оцінку податкових програм державної допомоги; методологія оцінювання; результати оцінювання: 6 груп.


The specialized workshop in the context of the EU integration: 'Summary and proposals – Preliminary assessment on tax State aid schemes’ was held on 16 July 2019, the AMCU premises.
Representatives of the AMCU, the Ministry of Finance of Ukraine, and the State Fiscal Service of Ukraine took part in the workshop.
The aim of the workshop was to present the outcomes of the final report on the assessment of tax State aid schemes.
The speaker of the specialized workshop was Peter Staviczky, EU Project Senior Non Key Expert.
Peter Staviczky explained findings of the assessment on tax State aid schemes: the summary and proposals regarding steps forward on the alignment of measures in concrete terms.
Many working issues dedicated to Tax and Customs Codes measures were considered during the workshop. Representatives of the Ministries took part in the discussions.
During the workshop, the following issues were discussed: forms of tax measures; the scope of the report; assessment methodology; the outcome of the assessment forming groups: six groups