Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги

Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules

3/21/2019

Семінар на тему «Застосування правил державної допомоги у сфері послуг, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ)»/ Seminar on the topic «State aid requirements for Services of General Economic Interest (SGEI)»

Сьогодні у Антимонопольному комітеті України пройшов навчальний семінар на тему «Застосування правил державної допомоги у сфері послуг, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ)». Це вже шостий семінар у рамках курсу спеціалізованих семінарів «Державна допомога в Україні в контексті інтеграції з ЄС».

Модерував семінар Штефан Сабау, керівник проекту ЄС. Основним спікером виступила Дайга Лагздіна, експерт проекту ЄС (Латвія), яка протягом семінару розглянула такі теми: визначення та поняття ПЗЕІ, ПЗЕІ та державна допомога, законодавча база (загальні та галузеві правила), відповідні вимоги – загальні положення, специфічні галузеві правила (сфера обслуговування, методологія компенсації, процедура відбору). Антон Балаба, заступник директора Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги, розповів про особливості та підхід до ПЗЕІ в Україні. Крім того, слухачі мали змогу відразу застосувати знання на практиці – разом зі спікерами вони розглянули тематичні кейси та навчальні вправи.
У семінарі взяли участь представники таких установ:
- Департамент моніторингу і контролю державної допомоги та інші структурні підрозділи АМКУ
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
- Міністерство фінансів України
- Міністерство економічного розвитку та торгівлі України
- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
- Міністерство інфраструктури України
- Міністерство культури України
- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
- Міністерство соціальної політики України
- Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація)
- Державна авіаційна служба України
- Державний комітет телебачення і радіомовлення України
- Державне агентство автомобільних доріг України
- Державне агентство водних ресурсів України
- Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України
- Федерація роботодавців України
Today, in the premises of the Antimonopoly Committee of Ukraine, a training seminar on the topic «State aid requirements for Services of General Economic Interest (SGEI)» was held. This is the sixth seminar in the framework of specialized seminars «State Aid in Ukraine in the Context of the EU Integration».
The seminar was moderated by Stefan Sabau, EU Project Team Leader. The main speaker was Daiga Lagzdina (Latvia), EU Project Expert, who during the seminar considered the following topics: definitions and concepts of SGEI, SGEI and State aid, applicable legal framework (general and sector-specific rules), applicable requirements – general provisions, sector-specific provisions (scope of the service, applicable compensation methodology, selection procedure). Anton Balaba, Deputy Director of the AMCU State Aid Monitoring, and Control Department spoke about the particularities in Ukraine and the approach as regards SGEI. In addition, the listeners had an opportunity to apply gained knowledge immediately in practice – with the speakers, thematic cases and training exercises were studied.
The seminar was attended by representatives of the following institutions:
- Department of State Aid Monitoring and Control AMCU
- National Energy And Utilities Regulatory Commission Ukraine
- Ministry Of Finance Of Ukraine
- Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine
- Ministry of Regional Development, Construction, and Housing and Communal Services of Ukraine
- Ministry of Infrastructure of Ukraine
- Ministry of Culture of Ukraine
- Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
- Ministry of Social Policy of Ukraine
- Kyiv City State Administration
- State Aviation Administration of Ukraine
- State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine
- State Road Agency of Ukraine
- State Agency of Water Recourses of Ukraine
- Association of International Road Carriers of Ukraine
- Federation of Employers of Ukraine

3/15/2019

Навчальний курс «Система державної допомоги в Україні» / The foundational course “The State Aid System in Ukraine”


14-15 березня 2019 року у приміщенні Дніпропетровської обласної ради відбувся навчальний курс «Система державної допомоги в Україні», що проводиться Антимонопольним комітетом України (АМКУ) та Проектом технічної допомоги ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» (SESAR).
У рамках заходу фахівці міських та обласних рад і державних адміністрацій Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Кіровоградської областей дізнавались про європейські підходи стосовно правил надання державної допомоги, а також принципи реформування цього напрямку, що відбувається з 2017 року.

Дводенний курс, підготовлений фахівцями АМКУ та SESAR минулого року, охоплює основні теми, пов’язанні з виконанням вимог Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» та відповідних нормативно-правових актів. Учасники курсу опановують базові знання про державну допомогу, її форми, процедури надання та оцінки, а також щодо вимог до повідомлень про програми державної допомоги, які мають направлятися до Антимонопольного комітету України.

«Реформа державної допомоги – це одночасно складний і важливий процес системних змін у країні. Витрачати бюджетні гроші ефективніше, не заважати конкуренції, а спонукати її, базуючись на інтересах усіх українців, – зазначив Штефан Сабау, керівник експертної групи Проекту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» з Румунії. – Розроблений нами курс дозволяє значно спростити та пришвидшити впровадження нової системи державної допомоги в Україні заради того, щоб збільшити підтримку регіонів, розвиток малого та середнього бізнесу, стимулювання інновацій та «зеленої» енергетики».

Слухачі мали змогу детально ознайомитись з положеннями Угоди про Асоціацію, укладеної між Україною та ЄС у сфері державної допомоги, зокрема із зобов'язаннями, що випливають із застосування положень цієї Угоди в наданні підтримки українській економіці, а також отримати загальне уявлення про найважливіші характеристики системи контролю державної допомоги ЄС.

Особливу увагу на курсі приділено процедурам державної допомоги, включаючи зобов'язання надавачів державної допомоги повідомляти про її надання АМКУ — органу моніторингу і контролю державної допомоги в Україні, а також порядку повернення незаконної допомоги та повноваженням  АМКУ щодо контролю та моніторингу державної допомоги.
Навчальний курс з державної допомоги — довготривалий проект АМКУ, який має на меті спростити перехід на нову систему державної допомоги в Україні та познайомити з її особливостями якомога більше зацікавлених осіб. В 2018 році такий курс пройшов у Києві та Чернівцях, а цього року вже відбувся в Харкові. Наступні події очікуються 16-17 квітня у Львові та 30-31 травня в Одесі.

On the 14-15 of March 2019, the foundation course «State Aid system in Ukraine» was held at the premises of the Dnipropetrovsk Regional Council.

The speakers of the course were Stefan Sabau, Team Leader of the expert group of the Project, Lucian Stroe, EU Project expert, Oksana Diagilieva, Director of the AMCU State Aid Monitoring and Control Department, and leading experts of the Department, Yana Tkachenko, Olga Mukan, Daniil Volokytin.The training was attended by 33 specialists from the following state organizations:
- Dnipropetrovsk Regional Council
- Donetsk Regional Council
- Donetsk Regional State Administration
- Kropivnitsky City Council
- Druzhkovsky City Council
- Zaporizhzhya Regional State Administration
- Zaporizhzhya city council
- Zaporizhzhya Regional Council
- Kirovohrad Regional Council
- Alexandria City Council
- Mariupol City Council
- Kirovohrad Regional State Administration
- Dnipropetrovsk RTO of the AMCU

“The foundational course that we have developed allows us to significantly simplify and accelerate the implementation of the new state aid system in Ukraine in order to increase support for regions, the development of small and medium-sized enterprises, stimulating innovation and green energy", - noted Stefan Sabau, team leader of the EU Funded Project "Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid Rules" (SESAR).


Інформаційна довідка
Державна допомога у Дніпропетровській області

Протягом 2018 року (перший повний календарний рік застосування Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання») до АМКУ загалом було надіслано 916 повідомлень, серед яких 860 – про нову державну допомогу, а 56 – про програми підтримки, які вже існували на момент початку дії нового закону.

За цей період АМКУ прийнято одне рішення щодо Дніпропетровської області про допустимість державної допомоги для конкуренції у сфері культури у розмірі 58 378 800 грн. Також Комітетом прийнято 10 рішень щодо Дніпропетровської області про визнання підтримки суб’єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою. Рішення стосувалися суми державної підтримки у розмірі 394 763 490 грн.
У 2019 році Комітетом прийнято щодо Дніпропетровської області три рішення, що стосувалися суми підтримки у розмірі 2 507 344 910 грн. Всі рішення – про визнання підтримки суб’єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою.
Питання залучення інвестицій у економіку є надзвичайно важливим як на національному так і на місцевому рівні в контексті застосування нових правил державної допомоги в Україні. Інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, безпосередньо впливають на економічне зростання, створюючи нові робочі місця та посилюючи ринки.
Державна допомога у Донецькій області
Комітетом прийнято 1 рішення про допустимість державної допомоги у розмірі 1,262 млн грн у сфері культури. Також АМКУ прийнято 13 рішень про визнання підтримки суб’єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою. Рішення стосувалися суми державної підтримки у розмірі 183 млн грн.
Державна допомога у Запорізькій області
Протягом 2018 року АМКУ прийнято 1 рішення щодо Запорізької області про допустимість державної допомоги для конкуренції. Рішення стосувалися суми державної допомоги у розмірі  40,9 млн грн у сфері культури. Також Комітетом прийнято 13 рішень про визнання підтримки суб’єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою. Рішення стосувалися суми державної підтримки у розмірі 1,226 млрд грн.
Державна допомога у Кіровоградській області
У Кіровоградській області АМКУ не приймав рішень про допустимість державної допомоги для конкуренції. Втім, Комітетом прийнято 2 рішення про визнання підтримки суб’єктів господарювання, такою, що не є державною допомогою. Рішення стосувалися суми державної підтримки у розмірі 45 млн грн.


Медіа-офіс Проекту технічної допомоги 
ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету 
України у впровадженні правил державної допомоги» (SESAR),

Сергій Недобой 
+38 067 471 6605
nedoboi@ram.com.ua

2/21/2019

Навчальний візит представників Антимонопольного комітету України до Польського управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) / Study visit of delegates from the Antimonopoly Committee of Ukraine at the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)

З 18 до 21 лютого 2019 року відбувся навчальний візит представників Антимонопольного комітету України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у Польщу.
Метою візиту було вивчення польського досвіду для сприяння діяльності Комітету та надавачів державної допомоги у розбудові та удосконаленні системи моніторингу та контролю державної допомоги в Україні.
Під час візиту українська делегація провела ряд зустрічей з представниками Управління з охорони конкуренції та споживачів (UOKiK) для обміну досвідом з провідними фахівцями з питань моніторингу та контролю державної допомоги. Українські спеціалісти зустрілись з керівниками та фахівцями Міністерства Енергетики, Національного фонду захисту навколишнього середовища та управління водними ресурсами, Міністерства підприємництва та технологій і Міністерством інвестицій та економічного розвитку.
18-19 лютого делегація відвідала Управління з охорони конкуренції та споживачів (UOKiK). Піотр Пелка, Марчін Серокі, Катаржина Симонідес, Катаржина Памула-Врубель, Ізабела Копчинська, Павел Прокопюк, Марчин Мачонь презентували:
 • Сфери повноважень UOKiK
 • Організацію роботи у сфері державної допомоги до вступу в ЄС
 • Регіональну підтримку у Польщі
 • Державну допомогу в Польщі: моніторинг, звітність та опублікування даних (реєстр державної допомоги (SHRIMP) та публічну версія системи (SUDOP).
20 лютого відбулися зустрічі з керівництвом Міністерства Енергетики, Національного фонду захисту навколишнього середовища та управління водними ресурсами. Під час зустрічі Марчін Вітковський, Марчін Яняк, Еміль Сверчинський поділились досвідом та презентували:
 • Джерела права державної допомоги – Керівні принципи державної допомоги з питань охорони навколишнього середовища та енергетики 2014 - 2020 та Договір про функціонування Європейського Союзу
 • Підтримку інвестицій в енергетику в рамках Оперативної програми Інфраструктура та Довкілля (ОП І&Д 2014-2020)
 • Процедури подання попереднього повідомлення та повідомлення про державну допомогу
21 лютого Марчін Сова, Єва Кубель, Адам Ягодзінскі з Міністерства з питань підприємництва та технологій презентували:
 • Розробку та впровадження схем державної допомоги для підтримки інновацій
 • Економічну стратегію, спрямовану на розвиток експорту

Каміла Шимуняк та Агнешка Палка з Міністерства з питань інвестицій та економічного розвитку поділились досвідом щодо застосування правил державної допомоги в програмах політики вирівнювання економічного розвитку регіонів в Польщі та управління фондами ЄС.
«Навчальний візит важливий для представників Антимонопольного Комітету України з огляду на необхідність подальшого удосконалення діяльності АМКУ у сфері моніторингу і контролю державної допомоги, удосконалення відповідного українського законодавства, підходів до розгляду повідомлень про нову та чинну державну допомогу. Це був корисний, пізнавальний та необхідний досвід для подальшого застосування в Україні правил державної допомоги», - зазначила Оксана Чабанюк, заступник директора Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги АМКУ.

From 18th to 21st of February, 2019, a study visit of the representatives of the Antimonopoly Committee of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine to Poland was held.
The purpose of the visit was to study Polish experience to facilitate the activities of the Committee and state aid providers in developing and improving the state aid monitoring and control system in Ukraine.
During the visit, the Ukrainian delegation held a number of meetings with the representatives of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) to exchange experience with leading experts on state aid monitoring and control. Ukrainian specialists also met with executives and experts from the Ministry of Energy, the National Fund for Environmental Protection and Water Management, the Ministry of Entrepreneurship and Technology and the Ministry of Investment and Economic development.
On February 18-19, the delegation visited the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK). Piotr Pełka, Marcin Serocki, Katarzyna Pamuła-Wróbel, Katarzyna Simonides, Izabela Kopcinska, Paweł Prokopiuk, and Marcin Machoń presented:
UOKiK’s competences
 • Organization of work in state aid area before the EU accession
 •  Regional aid in Poland
 • State aid in Poland Monitoring, Reporting and Publishing (state aid register (SHRIMP) and the public version of the system (SUDOP)

On February 20, the meetings with the executives of the Ministry of Energy, the National Fund for Environmental Protection and Water Management were held. During the meeting, Marcin Witkowski, Marcin Janiak, Emil Świerczyński shared their experience and presented:
 • Sources of state aid law – Guidelines on State Aid on Environmental Protection and Energy 2014 – 2020 & The Treaty on the Functioning of the European Union
 • Supporting energy investments within Operational Programme Infrastructure & Environment (OP I&E 2014-2020)
 • State aid pre - notification and notification procedure

On February 21, Marcin Sowa, Ewa Kubel, Adam Jagodzinski from the Ministry of Entrepreneurship and Technology presented:
 • Design and implementation of state aid schemes to support innovation
 • An economic strategy aimed at developing exports

Kamila Szymuniak and Agnieszka Pałka from the Ministry of Investment and Economic Development shared their experience in application of state aid rules in Cohesion Policy programmes in Poland and managing the EU funds.
"The study visit is important for the representatives of the Antimonopoly Committee of Ukraine for the further improving the activity of the Committee in the field of monitoring and control of state aid, improving the relevant Ukrainian legislation, approaches to reviewing notifications on new and existing state aid. It was a useful, cognitive and necessary experience for further application of state aid rules in Ukraine", - said Oksana Chabanyuk, Deputy Director of the Department for Monitoring and Control of State Aid in the AMCU.